Думаю….

Урок розвитку зв’язного мовлення

2 клас

Тема.   Думаю,  міркую,  розумію.

Мета.  Формувати  в  учнів  уміння  мислити,  міркувати,  розуміти;
                розвивати  мовлення,  фантазію,  образне  мислення,  просто-
                рову  уяву,  увагу,  зорову  память, спостережливість, уміння
                класифікувати  і  логічно  мислити;  розвивати “емоційний
                інтелект”,  створювати  в  класі  дружню  атмосферу  взає-
               модопомоги,  довіри, доброзичливого  і  відвертого  спілкування
               дітей  між  собою  і з  учителем.
Продовжити читання