Звук [ф], буква “еф”

 

Навчання грамоти

1 клас

Тема. Звук [ф], буква “еф” . Професії .

Мета. Вчити правильно артикулювати звук [ф]. Формувати навички літературної вимови.
Розвивати в учнів артикуляційно-слухові відчуття, фонематичний слух.
Поповнювати словниковий запас учнів. Вчити складати поширені відповіді на запитання.
Розвивати кругозір в дітей.

Продовжити читання

Думаю….

Урок розвитку зв’язного мовлення

2 клас

Тема.   Думаю,  міркую,  розумію.

Мета.  Формувати  в  учнів  уміння  мислити,  міркувати,  розуміти;
                розвивати  мовлення,  фантазію,  образне  мислення,  просто-
                рову  уяву,  увагу,  зорову  память, спостережливість, уміння
                класифікувати  і  логічно  мислити;  розвивати “емоційний
                інтелект”,  створювати  в  класі  дружню  атмосферу  взає-
               модопомоги,  довіри, доброзичливого  і  відвертого  спілкування
               дітей  між  собою  і з  учителем.
Продовжити читання

Урок читання

 

3 клас

 

Тема. В. Сухомлинський “Кінь утік…”.

Мета. Сприяти засвоєнню головної думки оповідання;
удосконалювати уміння виразно читати; залучати дітей до міркування щодо проблем дружби; формувати уміння висловлювати оцінні судження про вчинки героїв; виховувати потребу у справжній дружбі.

Продовжити читання

М.Коцюбинський. Харитя.

Урок читання

4 клас

Тема. М.Коцюбинський. Харитя.

Мета. Удосконалювати навички виразного читання; розвивати вміння орієнтуватися у структурі оповідання, придумувати заголовки, розвивати навички елементарного аналізу художнього твору, давати характеристику дійовим особам твору, збагачувати словниковий запас, розвивати мовлення; виховувати почуття любові до матері.

Продовжити читання